- : เข้าสู่เวปไซต์ กรมการทหารช่าง: -
-. ประกาศ .-
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ2565 (โควต้าประจำปี-รอบสุดท้าย) New!!! 
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (ภาควิชาการ) คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ2565 (โควต้าประจำปี) New!!! 
- ตัวอย่างข้อสอบสัมภาษณ์ - New!!! 
- ประกาศรายชื่อทหารกองหนุนผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ2565 (โควต้าประจำปี) New!!!

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ2565 (โควต้าประจำปี)า New!!!