ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ช. ในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๐๐ อัตรา)
  ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือนชาย สอบคัดเลือก เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อัตราสิบเอก (๑๕๐ อัตรา)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในส่วนกำลังรบ และ ส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๐๐ อัตรา)
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน เหล่าทหารช่าง ในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒๐๐ อัตรา)