กิจกรรมสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช.

 

||   เมษายน 2554   |||   พฤษภาคม 2554   ||   มิถุนายน 2554    ||   กรกฎาคมคม 2554    ||    สิงหาคม 2554   ||   ธันวาคม 2554    ||

 

              

              

              

              

              

                       สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กช. จัดกิจกรรมโครงการ “ มอบ 3 น้ำใจ จากใจสู่ใจ ” ครั้งที่ 2 ในส่วนของครอบครัวกำลังพลของหน่วยทหารช่างในพื้นที่ค่ายภาณุรังษี โดยมีคุณนภาวรรณ ปานมงคล ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา กช. พร้อมด้วยคณะ ร่วมให้เกียรติมอบชุด 3 น้ำใจ ให้แก่แม่บ้านและกำลังพล จำนวน 400 ชุด ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี สำรับชุด 3 น้ำใจ ประกอบไปด้วย น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม , น้ำมันพืช 1 ขวด และน้ำปลา 1 ขวด  (เมื่อวันที่ 12 ก.ค.54)
  ข้อมูล/ภาพ โดย ประชาสัมพันธ์ กช. 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ และเผยแพร่โดย กองยุทธการ และการข่าว  กรมการทหารช่าง
webmaster  ::  จ.ส.ท.กิตติ  ไกรมะณี (ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.)