สถานีที่ 1  การตั้งจุดตรวจจุดสกัด

           

           

                       สถานีที่ 2  การ ลว.ด้วยเท้า

           

           

                       สถานีที่ 3 การ รปภ.ตำบลจ่าย สป.บรรเทาทุกข์

           

           

                       สถานีที่ 4 การ ลว. และคุ้มกันด้วยขบวนยานยนต์

           

           

                       สถานีที่ 5 การปิดล้อมตรวจค้น

           

                       สถานีที่ 6 การสนับสนุนการปลดอาวุธ (DDR)

           

           

                       สถานีที่ 7 การใช้อาวุธประจำกาย

           

           

                       สถานีที่ 8 การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

           

           

                       สถานีที่ 9 การ รปภ.บุคคลสำคัญ