กิจกรรมวันกองทัพไทย  และพิธีประดับเหรียญเชิดชูเกียรติสหประชาชาติ (UN Medal )

               สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ ....ในฉบับนี้ผมจะนำเสนอกิจกรรมที่ทาง กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้จัดขึ้นเนื่องใน วันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๘ มกราคมของทุกป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงได้กระทำยุทธหัตถีเอาชนะพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี รวมทั้งเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารหาญ ที่ได้สละชีวิตเลือดเนื้อเป็นชาติพลี ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ จนประเทศไทยของเรามีเอกราชมาจวบจนทุกวันนี้

            

               และ ในโอกาสนี้ทางสหประชาชาติ ( UN ) ได้กำหนดให้มี พิธีประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ สำหรับภารกิจรักษาสันติภาพให้กับกำลังพลของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ที่นอกจากปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งแล้ว ยังได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลจริงและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ในพื้นที่ ส่งผลเกื้อกูลต่องานทั้งด้านยุทธการและการข่าว จนได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากจากประชาชน ส่วนราชการ ตลอดจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของปฏิบัติการผสมสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกาในดาร์ฟูร์ ( UNAMID ) และ UN โดยมี ผู้บัญชาการกองกำลัง UNAMID เป็นประธานในพ พร้อมด้วยผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันออก ผู้บัญชาการส่วนภูมิภาคตะวันตก เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้บังคับหน่วยในระดับกองพัน ใน UNAMID ผู้ว่าการเมืองมุกร์จ้า รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานราชการและหน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมืองมุกจ้าร์ เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

            

               กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วยพิธีอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลเข้าประจำแท่นพิธี พ.ท.ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ นำกำลังพล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล และอ่านสาส์นของ ผบ.ทท. เนื่องในวันกองทัพไทย หลังจากนั้นได้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าประจำที่ ต่อมาได้มีการเชิญธงของ UN ,สหภาพแอฟริกา (AU )และธงชาติไทย เข้าประจำหน้าแถวกำลังพล โดยผู้บัญชาการกองกำลัง UNAMID ได้ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ UNAMID , ผบ.กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ และฝ่ายเสนาธิการของกองพันทหารไทย ก่อนที่จะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ UNAMID ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลที่เข้าร่วมพิธี และได้ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เหรียญเกียรติยศ UN ที่กระทำพิธีประดับให้ประกอบไปด้วยตัวเหรียญและแพรแถบ ด้านหน้าของเหรียญเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ของ UN ด้านหลังมีข้อความว่า “IN THE SERVICE OF PEACE ” ส่วนแพรแถบจะมี ๔ สี คือ สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับเหรียญนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของ UN ซึ่งทหารไทยทุกนาย ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุด               ใบประกาศ...

               ลักษณะและความสำคัญของเหรียญเชิดชูเกียรติ   สำหรับเหรียญเกียรติยศที่ทาง UN ได้กระทำพิธีประดับให้นี้ประกอบด้วยตัวเหรียญและแพรแถบ ด้านหน้าของเหรียญเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ของ UN ด้านหลังมีข้อความว่า “IN THE SERVICE OF PEACE ” ส่วนแพรแถบจะมี ๔ สี ประกอบไปด้วยสีขาวที่เป็นสีแห่งสันติภาพและความหวัง สีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่งและอนาคตที่สดใส สีเขียวแทนแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของชาวแอฟริกา และสีฟ้าสื่อถึงการเข้ามาปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของ UN ในภูมิภาคแห่งนี้ ผู้ที่ได้รับเหรียญนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของ UN และอยู่ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาแห่งสหประชาชาติเท่านั้น ถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในภารกิจรักษาสันติภาพ และเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้ที่ได้รับตลอดไป

            

               การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทยในต่างแดน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้จัดมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการ ตีกลองสะบัดชัย ประกอบการรำดาบและการควงกระบองไฟ ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวล้านนา ในสมัยก่อนจะใช้ยามออกศึกสงคราม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารหาญในการสู้รบให้ได้รับ ชัยชนะ มีการแสดงมวยไทยที่ถือได้ว่าเป็น ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่อันตรายที่สุดในโลก ที่ปัจจุบันได้เป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมทั้งการแสดงการใช้อาวุธโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการฟันดาบ กระบี่ กระบองและการแสดงของมวยคาดเชือก โดยเป็นการแสดงที่ได้จัดเตรียมมาเพื่อนำมาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในภารกิจรักษาสันติภาพครั้งนี้ด้วย ซึ่งการแสดงก็ได้สร้างความหวาดเสียว สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ สร้างประทับใจและเรียกเสียงปรบมือจากผู้ที่มาร่วมงานได้มากเลยทีเดียวครับ

            

               หลังจากที่ได้ชมการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทยแล้ว มีการวิ่งสวนสนามของกำลังพล จำนวน ๑ กองร้อย เพื่อแสดงออกถึงความเข้มแข็งและความพร้อมเพรียง ซึ่งกำลังพลที่วิ่งสวนสนามต่างก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ประกอบจังหวะกับเสียงดนตรีที่เร้าใจ ทำให้ผู้ชมเกิดความฮึกเหิมขึ้นโดยไม่รู้ตัวรวมทั้งการสวนสนามยานยนต์ของรถฮัมวี่และรถยานเกราะคอมแมนโด V ๑๕๐ ที่กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้นำมาใช้ในภารกิจรักษาสันติภาพในครั้งนี้ วิ่งติดต่อกันเป็นแถวยาวหลายสิบคัน มองดูแล้วเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในสนามรบยังไงยังนั้น ด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่ได้รับชมเป็นอย่างยิ่ง

            

               อาคารบ้านดินหลังแรกในฐานปฏิบัติการมุกจ้าร์ หลังจากที่เสร็จพิธีในวันกองทัพไทยและพิธีประดับเหรียญเชิดชูเกียรติของ UN แล้ว ผู้บัญชาการกองกำลัง UNAMID ได้ให้เกียรติเป็นประธานกระทำพิธีเปิดอาคารบ้านดินที่ กกล.ฉก.๙๘๐ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา เป็นการนำเอาภูมิปัญญาการสร้างบ้านดินของคนไทย มาผสมผสานกับการสร้างบ้านดินของชาวซูดาน เป็นตัวอาคารเปิดโล่งใช้เวลาในการก่อสร้างนาน เกือบ ๒ เดือน ภายในตัวอาคารได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียะกิจของพระองค์ท่าน รวมทั้งโครงการตามแนวทางพระราชทาน ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งยังจะได้ใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ และการสร้างบ้านดินให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
             
  ท่านผู้อ่านครับ...การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการ รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้า ที่ได้สละชีวิตเลือดเนื้อเป็นชาติพลี ในการปกป้องอธิปไตยของชาติไทยแล้ว การได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย ให้กับเจ้าหน้าที่ของ UNAMID หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรมในเมืองมุกจ้าร์ได้รับชม รวมทั้งการได้ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติของ UN นับเป็น ความประทับใจและเป็นความทรงจำที่ดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ กกล.ฉก.๙๘๐ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้กระทำขึ้นในภารกิจรักษาสันติภาพ ณ แคว้นดาร์ฟูร์ตะวันตก ประเทศซูดานครับ ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้า .......... สวัสดีครับ

 

:: รายละเอียดเพิ่มเติม  :: ชมวีดีทัศน์กิจกรรมวันกองทัพไทย และพิธีประดับเหรียญ UN  :: ชมวีดีทัศน์การก่อสร้างบ้านดิน

           

โดย จ.ส.อ.สมชาย แสงกาวิน ( ทีมข่าวภาคสนาม กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒ )