พล.ต.กมล   พิจิตรคดีพล

พล.ต.กมล    พิจิตรคดีพล
เจ้ากรมการทหารช่าง ลำดับที่ 6

 

กิดเมื่อ 2 มิถุนายน 2464  เป็นบุตร พ.ต.หลวง   พิจิตรคดีผล

การศึกษา                      - ร.ร.เทคนิคทหารบก ปีที่ 5 เมื่อ 2488
                                         - ร.ร.สรรพาวุธทหารบก เมื่อ 11 ต.ค. 2500
                                         - ร.ร.เสนาธิการทหารบก เมื่อ 20 ก.ย. 2506
                                         - ร.ร.วทบ. เมื่อ 18 ต.ค. 2510
                                         - ร.ร.วปอ. เมื่อ 11 ก.พ. 2519

ตำแหน่งทางทหาร        - นักเรียนเทคนิค   เมื่อ 30 เม.ย. 2483
                                         - ผบ.มว.ช. ช.พัน.4 เมื่อ 1 มี.ค. 2488
                                         - ผบ.มว.ช.พัน.5 เมื่อ 1 ม.ค. 2489
                                         - รรก. ผบ.ช.พัน.5 ร้อย.1 เมื่อ 31 พ.ค. 2491
                                         - ผบ.ร้อย.ช. เมื่อ 25 เม.ย. 2493
                                         - ประจำแผนกที่ 3 กรมจเร ช. เมื่อ 23 ก.พ.2494
                                         - ผบ.มว.กอง รร.นายสิบ ช. แผนกที่ 3 กรมจเร ช. เมื่อ 29 พ.ค.2494
                                         - แปรสภาพเป็น ผบ.มว.กอง รร.นายสิบ ช. แผนกที่ 3 กรมการทหารช่าง เมื่อ 6 ส.ค. 2495
                                         - รรก. รอง ผบ.พัน.ช.ที่ 5 ศูนย์การฝึกทหารช่าง กช. เมื่อ 30 ม.ค. 96
                                         - รอง ผบ.พัน. ทหารช่างที่ 5 ศูนย์การฝึกทหารช่าง เมื่อ 28 ม.ค. 2498
                                         - แปรสภาพเป็น ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อ 19 ส.ค. 2498
                                         - อาจารย์ รร.ช.ศูนย์การทหารช่าง กรมการทหารช่าง และ รรก.ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
                                            อีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อ 25 ส.ค. 2504
                                         - ผู้บังคับกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ และ รรก.ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ อีกตำแหน่งหนึ่ง
                                           เมื่อ 22 ก.ค. 2506
                                         - คงเป็นผู้บังคับกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ตำแหน่งเดียว เมื่อ 22 ธ.ค. 2507
                                         - ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อ 14 มี.ค. 2511
                                         - ผู้ช่วยเจ้ากรมการทหารช่าง เมื่อ 1 ต.ค. 2516
                                         - รองเจ้ากรมการทหารช่าง และ รอง ผบ.จทบ.รบ. เมื่อ 1 ต.ค. 2517
                                         - เจ้ากรมการทหารช่าง เมื่อ 25 มี.ค. 2518
                                         - ประจำกองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 1 ต.ค. 2522
                                         - เกษียรอายุเมื่อ เมื่อ 1 ต.ค. 2524

ตำแหน่งทางการเมือง       
                                         - เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อ 3 ก.พ. 02ราชองครักษ์เวร เมื่อ พ.ศ.2516
                                         - เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อ 4 ก.ค. 11

 

 


:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::