วันที่ 23 มิ.ย.49  พล.อ.สนธิ   บุญยรัตกลิน  ผบ.ทบ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายค่ายบุรฉัตร ในเวลา 0920  โดยมี พล.ต.นพพร   เจริญศิริ  ผบ.พล.ช. กล่าวรายงาน เรียนเชิญ ผบ.ทบ. กดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย และถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน

 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105