ทหารผมสั้น ยึดมั้นวินัย ร่างกายองอาจ สามารถเชิงรบ น้อมนบศีลธรรม

พันโทปวัน บุญบันดาล

ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 51

 

พันโทปวัน บุญบันดาล ผู้บังคับกองพันทหารช่างทที่ 51

ได้นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ภารกิจที่สำคัญของหน่วย

 

อันดับที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกองทัพบก

 

ภารกิจการฝึก

Copyright (c) 2008 sPiteD Orginize.All rights reserved.

engineer_51@windowlives.com

Copyright (c) 2008 sPiteD Orginize.All rights reserved.

engineer_51@windowlives.com