กรมการทหารช่าง :: เว็บไซต์ที่น่าสนใจ - ข่าวสาร IT
 
.::  รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์  ::.
 

Electronic Source- ผู้จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
Electronics 13- แหล่งข้อมูลด้านโปรแกรมซอฟท์แวร์
Global Tronic Intertrade- ศูนย์รวมอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
Prachyanun homepage- บทความวิชาการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ThaiBEAM- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์
Thaizone99- จำหน่ายเครื่องเพิ่มจุดควบคุม UBC
Electhai- แหล่งรวมความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
การบัดกรี- เว็ปไซต์สอนการบัดกรี อย่างถูกวิธี
ความรู้พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์- รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ง่ายๆ
คอมมิวเวลเอนเตอร์ไพรส์- รับออกแบบ และผลิตอุปกรณ์
ซอฟท์แวร์อิเล็กทรอนิกส์- ฟรีดาวน์โหลด์สำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์
เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์- วารสารเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ดิจิตอลไทย- ชุดฝึก MCS51
นาฬิกาเพื่อคนไทย- รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบนาฬิกาดิจิตอล
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์- ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์- ร่างกฎหมายพระราชบัญญัติการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

   

ตลาดคอมพิวเตอร์- รวมเรื่องราวเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การโมดิฟาย คอมพิวเตอร์ และเรื่องราวการปรับแต่งระบบ ทิปเทคนิคที่น่าสนใจ
Pocket PC- ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับ Pocket PC ในเมืองไทย การใช้พีทีซี กับปาล์ม และสาระน่ารู้อื่น ๆ
CAI Computer- แหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แนะนำการใช้งานโปรแกรม Authorware และสาระน่ารู้เกี่ยวกับ CAI
แหล่งรวมโปรแกรม- บริการดาวน์โหลดโปรแกรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ข่าวสารแวดวงไอที
เรือนคอมพิวเตอร์- แหล่งรวมความรู้ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ กระดานถามตอบปัญหาคอมพิวเตอร์
จาวาเซนตริกซ์- ศูนย์รวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับจาวา มีโปรแกรมดาวน์โหลด พร้อมด้วยทิปเทคนิคต่าง ๆ
จอยแวร์- แหล่งรวมฟรีซอฟต์แวร์ แชร์แวร์จากฝีมือคนไทยและโปรแกรมต่างประเทศ
ลีนุกซ์- แหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับลีนุกซ์ และมุมสนทนา พร้อมลิงค์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับลีนุกซ์ทั้งในและต่างประเทศ
มิสเตอร์เดลไฟ- แหล่งความรู้เดลไฟ (Delphi) รวมทิปและเทคนิคเกี่ยวกับเดลไฟ
ความรู้เรื่องเน็ตเวิร์ก- ศูนย์รวมความรู้ของคนรักอินเทอร์เน็ตพร้อมถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ก
แฮกเกอร์- ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและข่าวสาร เทคนิคการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ
ไอที ไกด์- แหล่งรวมความรู้ด้านไอที ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิค
ตรวจสอบราคาคอมพิวเตอร์- พร้อมให้บริการแนะนำเรื่องการซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านไอที
พัฒนา ASP- ความรู้เกี่ยวกับการเขียน ASP ดาต้าเบส SQL การทำเว็บบอร์ด แนะนำทิปต่าง ๆ กระดานถามตอบเกี่ยวกับการเขียน ASP
E-Commerce- ความรู้เรื่องการทำธุรกิจการค้าบนอินเทอร์เน็ต บทความทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ

   

วิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถาปัตยกรรม
วิศวกรรมวิศวกรรมวัดคุม

   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส ์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

   

ปูทางสู่มหาวิทยาลัย- สถาบันกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเอนทรานซ์
สูตรลัดคิดเร็ว- ความรู้คณิตศาสตร์อย่างละเอียด มีตัวอย่างโจทย์พร้อมแสดงวิธีทำ เทคนิคการแก้ปัญหา
ข้อสอบโอลิมปิคฉบับภาษาไทย- ข้อสอบเกี่ยวกับคณิตศาสตร์โอลิมปิค สูตรคำนวณและเรื่องราวน่ารู้
ทฤษฎีควอนตัม- รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากมาย
รังสี เอ็กซ์เรย-์ ความรู้เกี่ยวกับรังสีเอ็กซ์เรย์ การตรวจพิเศษ
เคมีและชีววิทยา- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
อังกฤษสำหรับคนไทย- มีคำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจมากมาย
ภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น- สอนภาษาที่ได้มาตรฐาน หลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้สนใจสอบ TOEFL
ภาษาญี่ปุ่น- สอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับพื้นฐาน สนุกกับเกม ภาษาต่าง ๆ พร้อมสาระน่ารู้ของประเทศญี่ปุ่น
เรียนร้องเพลง- เปิดคอร์สสอนร้องเพลง สอนดนตรี สอนภาษา สอนการทำโฮมเพจ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม- ข้อมูลการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของไกลกังวล
E - Leaning- การให้บริการการเรียนการสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
สารานุกรมไทยเยาวชน- ค้นหาความรู้ทั้งภาพและเสียง
ห้องสมุดดิจิตอลจุฬา- บริการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ดรรชนีวารสาร และวิทยานิพนธ์
ดาราศาสตร์- อวกาศ นำเสนอข่าวสารความรู้ ความบันเทิงด้านดาราศาสตร์และอวกาศ
รวมเรื่องวิทยาศาสตร-์ แหล่งรวมบทความที่ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายสาขา
หุ่นยนต์ - การพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม บริการและงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม- บทความด้านสิ่งแวดล้อมออนไลน์ ปัญหามลพิษ น้ำเสีย อากาศและเสียง
ISO- ความรู้เรื่อง ISO และการบริการค้นหาผู้ที่ได้ ISO มี Work Shop บนอินเทอร์เน็ตให้ทดสอบ
สำนักหอสมุดกลางม.ศิลปากร
ห้องสมุด ABAC
ห้องสมุดดิจิตอล จุฬา
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร
ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย
ห้องสมุดพกออนไลน์
ห้องสมุดเสมือนจริง
ห้องสมุดธรรม
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ค้นหาข้อมูลและเวปไซต์
สอนการเขียนโฮมเพจ
ความรู้ด้านกราฟฟิคคอมฯ
ห้องสมุดทางอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่าย ความปลอดภัย
ดาวน์โหลดของฟรีบนอินเทอร์เน็ต

   

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
กรมพละศึกษา
กรมศิลปากร
กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ห้องสมุดอินเทอร์เน็ต

   
:: ร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บ้านหม้อ
ณัฐพงษ์เซลล์แอนด์เซอร์วิส
แสงชัยมิเตอร์
ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นทร์
ออมรอนอีเลคทรอนิคส์
มหาจักรดีเวลอปเมนท์
ประดิษฐ์เจริญซาวด์
ชมิดท์ อิเล็กทรอนิกส์
เมเชอร์โทรนิกซ์
โฟนนิค
:: ร้านอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์
คอมแพค
ไมโครชิป คอมพิวเตอร์
โพเวล คอมพิวเตอร์
ดาต้าแมท
คอมพิวเทค ไมโครซิสเต็ม
เอเทค คอมพิวเตอร์
แอปเปิ้ล คอมพิวเตอร์
อัลฟ่า ซิสเต็ม
ตลาดพันธุ์ทิพย์
:: ร้านอุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์
ศิลารีเสิร์ช
อิเล็กทรอนิกส์ ซอร์ท
อีทีที
แอนนาดิจิท กรุ๊ป
อาร์แอนด์ดี ฯ
พีซี มอร์แกน
โอราเคิล
อินเทล คอรปปอเรชั่น
กนกสิน เอ็กซปอร์ต ฯ
   
>> บริการ
ค้นเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นหารหัสไปรษณีย์
อุปกรณ์สื่อสาร
โชคชะตาราศรี
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หางาน
>> ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวทั่วไทย
ข้อมูลการท่องเที่ยว
จังหวัดลำปาง
ท่องเที่ยวลำปาง
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปฏิทินเที่ยวทั่วไทย
>> บันเทิง
กีฬา
ดารานักร้อง
เกมส์
ภาพยนตร์
เพลงดนตรี
อี-การ์ดสวย ๆ
แฟชั่นน่ารัก
ฟังเพลงออนไลน์-ส่งเพลงให้เพื่อน
   

 

   

.....................................................................................