พล.ต.กลชัย  สุวรรณบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา และคณะ
            เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงทางการทหาร ณ กรมการทหารช่าง
ณ  บก.กช.   ค่ายภาณุรังษี  จว.ราชบุรี   เมื่อวันที่ 27 ก.ย.55

::  ชมวิดีทัศน์    ::

 

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

ภาพขยาย...      ภาพขยาย...        ภาพขยาย...

                 พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา และคณะ วางพานพุ่มดอกไม้ และจุดเทียน ธูป หน้าพระอนุสาวรีย์ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หน้า บก.กช. ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านความมั่นคงทางการทหาร ณ กรมการทหารช่าง ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติ และสภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งการดำเนินการเรื่องพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางการทหาร โดยมี พล.ท.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ จก.กช. กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยงใจยุทธ ตึก บก.กช. ค่ายภาณุรังษี จว.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.55

 

 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105