วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เยี่ยมชมกิจการ กรมการทหารช่าง
เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๔๙

 

              

               

               

                 เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๔๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ชุดที่ ๕๒ จำนวน ๑๖๐ นาย เดินทางมาฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมกิจการ ณ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี เมื่อคณะเดินทางถึงได้วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ พล.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง คณะฯ ซึ่งมี พ.อ.ประธาน สงวนพงษ์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกฯ ได้เข้าเยี่ยมคำนับเจ้ากรมการทหารช่าง และเดินทางไปฟังบรรยายสรุปที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี ชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ชมนิทรรศการจากกองวิทยาการ กรมทหารช่างที่ ๒๑ และ โรงเรียนทหารช่าง ในเรื่องการพัฒนาปรับปรุงยุทโธปกรณ์ เรื่องกับระเบิดและวัตถุระเบิด รวมทั้งเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด จากนั้น เป็นการตอบข้อซักถามของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับ

 

 

------------------------------------------------------------------

 

ส่วนปฏิบัติการฯ ศทท.กช.
จัดทำ และเผยแพร่โดย  :  ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง  จ.ราชบุรี  ๗๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๓๒๓๓ - ๒๕๒๒  , ทบ. ๕๓๑๐๕
       E-Mail ::  info@tahanchang.com , webmaster@tahanchang.com