เข็มนภาภิวุฒิ และเข็มเข็มนภาภิวัฒน์

 

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ ของโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส

                  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรฝ่ายอำนวยการทหารอากาศ ฯ จะได้รับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ เรียกว่า “เข็มนภาภิวุฒิ” ทำด้วย โลหะสีทองเป็นรูปดาว ๕ แฉก มีครุฑพ่าห์สีเงินอยู่บน ช่อชัยพฤกษ์ลงยาสีเงิน ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ ติดอยู่ที่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ด้านหลังของเข็มสลักยศ ชื่อ และชื่อสกุล ของผู้มีสิทธิประดับ
                  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการทหารอากาศ ฯ จะได้รับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ เรียกว่า “เข็มนภาภิวัฒน์” ทำด้วย โลหะสีทองเป็นรูปดาว ๕ แฉก มีครุฑพ่าห์สีเงินอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ลงยาสีฟ้า ๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ ติดอยู่ที่กึ่งกลางดาว ยอดมงกุฎของครุฑอยู่ทางแฉกยอดของดาว ด้านหลังของเข็มสลักยศ ชื่อ และชื่อสกุล ของผู้มีสิทธิประดับ

 


               

 

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::