เครื่องหมาย “ นาวิกาภิวุฒิ ”

 

                  เครื่องหมาย “ นาวิกาภิวุฒิ ” เป็นเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนายทหารอาวุโส ผู้ที่มีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายคือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารอาวุโส และ นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงหลาโหมที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิชาการทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าโรงเรียนนายทหารอาวุโส

                  ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปรัศมี ๘ แฉก ทำด้วยโลหะสีเงิน กับมีรูปสมอ ๓ ตัว ทำด้วยโลหะสีทองเรียงกันเป็นวงกลม กลางวงกลมของสมอทั้งสามตัวมีรูปจักรอยู่บนพื้นลงยาสีน้ำเงินแก่ เหนือจักรมีรูปพระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทอง

 


               

 

 

ที่มาข้อมูลโดย  ::  โรงเรียนนายทหารอาวุโส (ทหารเรือ)

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::