เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ (คอมมานโด)


กรมปฏิบัติการพิเศษ  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

คำสั่งกระทรวงกลาโหม
ที่ ๖๕๘/ ๒๕๔๕

เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ (คอมมานโด)

ความหมายของเครื่องหมาย
               อินทรี หมายถึง สัญญาลักษณ์ของความรวดเร็ว สามารถไปได้ทุกแห่งหน และมีสายตาอันคมกล้ามองเห็นได้ไกล
               สายฟ้า หมายถึง การปฏิบัติงานที่รวดเร็วรุนแรงและเด็ดขาด
               ดาบ หมายถึง ความกล้าหาญและความเฉียบขาดในการปฏิบัติภารกิจ
การประดับ
               ๑. ให้ประดับได้กับเครื่องแบบทุกประเภท
               ๒. ให้ประดับเครื่องหมาย เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวา
ผู้มีสิทธิประดับ
               ๑. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ
               ๒. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในสายวิทยาการอากาศโยธิน

 

ANTI  TERRORISM   ต่อต้านการก่อการร้ายสากล

 

                  

               ถ้าพูดถีง "จนท.ปฏิบัติการพิเศษ ร้อย.๑ พัน.๑ กรม ปพ."บางอาจจะนึกไม่ออกว่าหมายถึงใครแต่ถ้าพูดถึง"คอมมานโด"คงจะเป็นชื่อที่คุ้นเคยกันทุกคน..โดยมีหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายสากลและอารักขาบุคคลสำคัญมีความชำนาญในการยิงปืน การต่อสู้ป้องกันตัว การโดดร่มทางยุทธวิธี เป็นชุดปฏิบัติการที่มีหน้าที่ในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายสากลม สามารถซ่อนตัวเพื่อทำหน้าที่พลซุ่มยิงได้เป็เวลายาวนานและใช้อาวุธปืนได้อย่างแม่นยำได้รับการฝึกใช้ปืนกลมือ ปืนพก และวัตถุระเบิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้รับการฝึกฝนการต่อสู้ป้องกันตัว มีความเข้าใจและใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน (ANTI-HIJACK) ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของชุดปฏิบัติการพิเศษ นอกจากนั้นยังปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

               คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่คอมมานโด ของกองทัพอากาศนั้นนอกจากจะคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วจะต้องสำเร็จการฝึกศึกษาหลักสูตรรบพิเศษอื่นอีกเช่น
               - หลักสูตรคอมมานโด ของกองทัพอากาศ(หลักสูตรบังคับ)และมีจำนวนหนึ่งซึ่งสำเร็จหลักสูตรคอมมานโดของต่างประเทศ
               -หลักสูตรจู่โจม,หลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูงของกองทัพบก
               -หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม ,หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ของกองทัพเรือ
               -หลักสูตรของต่างประเทศ เช่น พลซุ่มยิงของออสเตเรีย , GSG-9 ของเยอรมัน

               การต่อสู้กับการก่อการร้ายในยุคปัจจุบัน..ฃี่งเป็นยุคโลกไร้พรมแดน เราต้องปรับปรุงขีดความสามารถ เพื่อรับกับเหตุการณ์การก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา..จนท.คอมมานโดของเราพร้อมตลอด 24 ชม...มีขีดความสามารถและผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป..

 


 

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  ::  http://www.rtafsf.rtaf.mi.th/sor/