เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบิน ทบ.

 

                   กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๒๒ ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช ๒๔๗๗ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ๓๙

                   ข้อ ๓๕ ทวิ ทหารซึ่งเป็นนักบินใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแนวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามชั้น ดังนี้ .-

                   ชั้นที่ ๑ เป็นรูปปีกนก ๒ ปีก ทำด้วยโลหะสีเงินกว้าง ๒ ซม. ยาว ๖ ซม. ระหว่างหัวปีกต่อกันมีรูปอาร์มทำด้วยโลหะสีเงินกว้าง ๑.๓ ซม. ยาว ๑.๕ ซม. ภายในอาร์มเป็นรูปแถบธงไตรรงค์เฉียงจากขวามาซ้ายมีจักรโลหะสีทองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘ ซม. ทับบนกลางอาร์มเหนืออาร์มมีอุณาโลมอยู่ในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมีทำด้วยโลหะสีเงิน

                   ชั้นที่ ๒ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เหนืออาร์มมีดาวทำด้วยโลหะสีเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔ ซม. แทนอุณาโลมและพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี

                   ชั้นที่ ๓ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เหนืออาร์มไม่มีอุณาโลมและพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี

                   ชั้นกิตติมศักดิ์ เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่เหนืออาร์มไม่มีอุณาโลม

                   ชั้นศิษย์การบินชั้นมัธยม เช่นเดียวกับชั้นที่ ๑ เว้นแต่ทางด้านขวาไม่มีปีกเหนืออาร์มไม่มีอุณาโลมและพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี

                   เครื่องหมายนี้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด ถ้าใช้ประกอบกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็งหรือเครื่องแบบสโมสรอกอ่อน ใช้ขนาดย่อลงครึ่งหนึ่ง

                   ทหารซึ่งเป็นนักบินและเป็นนักโดดร่มด้วย ถ้าติดเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินและเครื่องหมายนักโดดร่มในขณะเดียวกัน ให้ติดเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินเหนือเครื่องหมายโดดร่ม


................................................................................