เครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ

 

                    กฏกระทรวง พ.ศ.2522 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารพุทธศักราช 2477ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 39

                    ข้อ ๓๖ ทวิ ทหารซึ่งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพับร่ม ซ่อมบำรุง และส่งกำลังทางอากาศ ใช้เครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อ

                    เครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ มีลักษณะเป็นรูปร่มชูชีพอยู่เหนือกงจักร ประกอบด้วยปีกนก ๒ ปีก เครื่องหมายนี้ทำด้วยโลหะสีเงิน ขนาดสูง ๒.๕ ซม. กว้าง ๕ ซม.

                    เครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบำรุง และส่งกำลังทางอากาศกิตติมศักดิ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการพับร่ม ซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ เว้นแต่มีดาวทำด้วยโลหะสีเงินประดับอยู่เหนือร่มชูชีพ

                    เครื่องหมายตามข้อนี้ประกอบกับเครื่องแบบได้ทุกชนิด


 

............................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::