เข็มราชวัลลภฯ

 

                  “ เข็มราชวัลลภฯ ” นับได้ว่าเป็นเข็มพระราชทานเฉพาะแก่นายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ที่มีศักดิ์ศรีอันสูงส่ง และมีความเป็นมาที่ยาวนาน
                  เมื่อครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ทรงมีพระราชปรารภต่อกรมทหารมหาดเล็กฯ ว่า.. เป็นกรมฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด และได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยเสมอมา จนถึงในรัชสมัยของพระองค์ จึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้มีการจัดทำ เข็มราชวัลลภฯ พระราชทานเป็นครั้งแรกแก่นายทหารมหาดเล็กฯ ทุกนายในปี พ.ศ.๒๔๖๗ ต่อมาในวาระวันราชวัลลภฯ ตรงกับวันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๘๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มราชวัลลภฯ แก่นายทหารมหาดเล็กฯ ในชั้นหลังอีกวาระหนึ่ง จากนั้นในวันราชวัลลภของปี พ.ศ.๒๕๐๖ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มราชวัลลภฯ แก่นายทหารมหาดเล็กตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๙๖ จนถึง ๒๕๐๖ ซึ่งยังมิได้รับพระราชทานฯ อีกเป็นครั้งที่ ๓ และในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศนายทหาร ร้อยตรี นายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ พระราชปิโยรส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันราชวัลลภฯ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเข็มราชวัลลภฯ ด้วยในคราวเดียวกัน ณ กองบังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

เข็มราชวัลลภฯ

                  สำหรับการประดับเข็มราชวัลลภฯ นั้นสามารถประดับทับเครื่องแบบทหารได้ทุกชนิด เว้นเครื่องแบบปกติเสื้อคอพับ เครื่องแบบฝึก และเครื่องแบบสนาม โดยให้ติดที่อกเสื้อเบื้องขวา ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สำหรับราชองครักษ์ที่พ้นจากตำแหน่ง และประสงค์ที่จะประดับเข็มทั้งสองชนิดพร้อมกัน ก็ให้ติดแนวเดียวกันโดยเรียงจากด้านดุมไปทางปลายบ่าขวา โดยให้เข็มราชวัลลภฯ อยู่ทางขวา แต่หากในโอกาสที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให้งดประดับเข็มราชวัลลภฯ 

ข้อมูลโดย :: กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

.................................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::