:: กรมการทหารช่าง :: เครื่องหมายเหล่า ทหาร

        

เหล่าทหารราบ (Infantry)
รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

เหล่าทหารม้า  (Cavalry ) รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับเกือกม้าและรถถัง
เหล่าทหารปืนใหญ่  (Artiller ) รูป ปืนใหญ่ไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว
เหล่าทหารช่าง (Engineer)
รูป พลั่วกับขวานไขว้ประกอบกับสมอ

เหล่าทหารสื่อสาร (Signal)
รูป สายฟ้าแลบประกอบกับจักร
เหล่าทหารขนส่ง (Transportation) รูป พวงมาลัยเรือประกอบกับจักรและปีกนกบนแผ่นโล่
ทหารพลาธิการ (Quartermaster)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับจักรสามจักร
ทหารสรรพาวุธ (Ordnance)
รูป รูปลูกระเบิดมีเปลว

ความหมายตราสัญลักษ์

รายละเอียด...

ทหารสารวัตร (Military Police)
รูป ปืนพกไขว้ประกอบจักร
เหล่าทหารการเงิน (Finance)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับช้างสามเศียร
เหล่าทหารการข่าว (Intelligence) รูป ดาวแปดแฉกประกอบกับโล่ สายฟ้า และลูกศร
สารบรรณ (Adjutant General) รูป รูปกระบี่กับปากไก่ไขว้ประกอบกับหนังสือ

เหล่าทหารแพทย์ (Medical)
รูป พญานาคคู่พันคบเพลิง
เหล่าทหารพระธรรมนูญ
รูป พระดุลพ่าห์ประกอบกับจักร
เหล่าทหารดุริยางค์ (Band)
รูปพิณ
เหล่าทหารแผนที่ (Servey)
รูปกระบี่ไขว้ประกอบกับกล้องส่อง

ความหมายตราสัญลักษ์

นายทหารซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือตำแหน่งที่กำหนดว่า เป็นตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการตั้งแต่พันเอกลงมา ใช้เครื่องหมายโลหะสีทอง รูปดาว ๕ กลีบ  มีรูปตราหน้าหมวกติดอยู่กึ่งกลางดาว และมีช่อชัยพฤกษ์โอบใต้ดาวติดที่คอเสื้อข้างขวาแทนเครื่องหมายเหล่า

ความหมายตราสัญลักษ์

เหล่าทหารการสัตว์ (Vetrrinary )
รูปพญานาคไขว้ประกอบกับเกือกม้า
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสนาธิการ/
ฝ่ายอำนวยการ
ผู้รับเงินเดือนอัตรา
พันเอก (พิเศษ)
(เทียบเท่าพลจัตวา)
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
ผู้ที่จบหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กรมการทหารช่าง        ค่ายภาณุรังษี
ติดต่อ  webmaster ::kitti@tahanchang.com  ทบ.53105
จัดทำ / เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย  ศทท.กช.  
||   เครื่องหมายยศทหาร 3 เหล่าทัพ    ||   เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   ||   เครื่องหมายเหล่าทหาร  ||   เครื่องหมายแพรแถบ   ||   เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด   ||

 

 

||   เครื่องหมายความสามารถทหาร   ||   เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ   ||   ธงชัยเฉลิมพล และธงทหาร  ||  สัญลักษณ์หน่วยทหารช่าง  ||