เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์

เครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก กระทรวงกลาโหม เป็นรูปพญานาคสองตัวพันกันซ้อนทับบนเกือกม้า มีรวงข้าวรองรับบรรจุอยู่ภายในวงกลมใน (ไม่จำกัดสี)และขนาด

พญานาค  หมายถึง ความรับผิดชอบทางด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ และ การสัตวแพทย์ทั้งมวล

เกือกม้า  หมายถึง สัตว์ของกองทัพบก ซึ่งเหล่าทหารการสัตว์รับผิดชอบ

รวงข้าว  หมายถึง ความรับผิดชอบทางด้านเกษตรกรรม ของกองทัพบก

วงกลมวงนอก  ไม่จำกัดสีและขนาด  ด้านบนมีชื่อ "กรมการสัตว์ทหารบก" เป็นภาษาไทย ด้านล่างมีชื่อภาษาอังกฤษ คำว่า  "VETERINARY & REMOUNT DEPARTMENT"  โดยมีลายกนกคั้นระหว่างชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ตามความในราชกิจจานุเบกษา  1 ตุลาคม 2524 ฉบับพิเศษ หน้าที่ 38 เล่ม 98 ตอนที่ 162