หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน

หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

                    ๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา ได้รับการฝึกวิชาการทางทหารมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการโดดร่มตลอดจนการส่งกำลังทางอากาศ
                    
๒. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา
                             - เป็นนายทหารสัญญาบัตร - ประทวน ทุกชั้นยศ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี
                             - พลทหารกองประจำการตามความต้องการของ นย.
                             - เป็นผู้สมัครใจเข้ารับการศึกษา
                             - ไม่อยู่ในระหว่างเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งมีเวลาคาบเกี่ยวกับหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษา
                             - ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามที่ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กำหนด
                             - ต้องส่งใบสมัครพร้อมกับคำรับรองของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่า
                             - ต้องมีสภาพร่างกายเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาโดยผ่านการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลกองทัพเรือ
                    ๓. ระยะเวลาในการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน กำหนดระยะเวลาในการศึกษา รวม ๕ สัปดาห์
                    ๔. วิธีดำเนินการศึกษา  การศึกษาทางทฤษฎี เป็นการศึกษาวิชาการทางตำราในห้องเรียน ๑๘ ชั่วโมง และการปฏิบัติประกอบความรู้ทางวิชาการ ๑๓๒ ชั่วโมง  , การศึกษาทางปฏิบัติ เป็นการศึกษาวิชาการทางใช้การหรือทางปฎิบัติเพื่อความชำนาญ ได้แก่ การฝึกกระโดดร่มจากเครื่องบินจริง ๓๒ ชั่วโมง

 

ประมวลภาพการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน


                            

          สถานีร่มลาก : เป็นสถานีฝึกในสนามหญ้ากว้าง ๆ โดยใช้ร่มจริงติดกับตัวนักเรียนร่มเมื่อมีลมมาก็จะหอบให้ร่มกางด้วยแรงลมจะทำให้ร่มโดนลมหอบไปในทิศทางที่ลมพัดและลากเอาตัวนักเรียนล้มลุกคลุกคลานไปกับพื้นโดยตัวนักเรียนเองจะต้อง ทำการปลดร่มออกจากตัวตามที่ครูสอนมาใช้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะโดนร่มลากไปเรื่อยๆอาจทำให้แขนขาหักได้ถ้าไม่สามารถปลดร่มให้ออกจากตัวได้ สถานีนี้เป็นการฝึกหัดการปลดร่มเมื่อโดดร่มลงถึงพื้นดินแล้ว และอาจจะโดนลมหอบร่มให้ปลิวไปเรื่อยๆจนไปปะทะกับสิ่งกีดขวางต่างๆ และอาจบาดเจ็บได้

                            

          สถานีเครื่องบินจำลอง : เป็นการฝึกในตู้คอนเทนเนอร์โดยสมมุติให้ ้เป็นห้องโดยสารบนเครื่องบินที่นักเรียนจะทบทวนขั้นตอนต่างๆ ก่อนโดดออกจากเครื่อง ตั้งแต่ขึ้นบนเครื่องจนถึงเวลาโดดออกจากเครื่อง โดยเกี่ยวขอ Statics Line กับเครื่องจนเดินไปถึงประตูเครื่องพร้อมโดด และโดดออกจากเครื่องไปพร้อมกับทำท่าตามขั้นตอนระหว่างร่มกางจนลงถึงพื้นดิน

                            

          หอคอยแห่งความหวาดหวั่น Tower of fear : หอคอยสูง 34 ฟุต ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ผู้ยืนอยู่เบื้องบน เมื่อมองลงมาข้างล่างจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว, เสียว, หน้ามือตาลาย แล้วแต่อาการของแต่ละคน โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูงจะขาสั่นไม่อาจจะทนอยู่ได ้แต่เมื่อผู้ใดได้ตัดสินใจเป็นนักเรียนร่มแล้วจะต้องฝึกให้ผ่านทุกสถานี ีเพราะครูจะคอยจับตามองและให้คะแนนอยู่ตลอดเวลาที่ฝึกอยู่นั้น

          ก่อนออกจากหอ นักเรียนจะต้องทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน เช่น การวางเท้าและการก้าวออกไปยืนที่ขอบประตูรวมถึงการมองและการวางมือ เมื่อครูตบหลังเป็นสัญญาณให้นักเรียนพุ่งตัวออกจากประตู ตามองข้างหน้าห้ามหลับตาและเริ่มนับ ทุกอย่างต้องเป็นโดยอัติโนมัติ ห้ามชะงักเด็ดขาด

          " หนึ่งพันหนึ่ง...หนึ่งพันสอง...หนึ่งพันสาม...หนึ่งพันสี่...ตรวจร่ม ไม่กาง " จากนั้นก็จะทำการปลดร่มและใช้ร่มสำรองทันที

          ทุกครั้งหลังฝึกสถานีจำลองและโดดหอเสร็จครูจะสรุปผลให้นักเรียน ฟังทุกวันว่าใครบกพร่องอย่างไรบ้าง และต้องปรับปรุงเช่นไรต่อไป

 

 

 

ข้อมูลโดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน    ::       http://www.navy.mi.th/marines/index1.html