:: กรมการทหารช่าง :: เครื่องหมายแสดงความสามารถทางทหาร
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้ทำงานในอากาศซึ่งมียศ พลอากาศหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ผู้ทำงานในอากาศซึ่งมียศ นาวาอากาศหรือเทียบเท่า
ผู้ทำงานในอากาศซึ่งมียศ เรืออากาศหรือเทียบเท่า

เครื่องหมาย แม่นปืนชั้นที่ 1 ติดต่อกัน 5 ปี ได้คะแนนในประภท ก. ร้อยละ 90 ขึ้นไป ติดต่อกัน 5 ปี

เครื่องหมาย แม่นปืนชั้นที่ 1 ติดต่อกัน 3 ปี  ได้คะแนนในประภท ก. ร้อยละ 90 ขึ้นไป ติดต่อกัน 3 ปี
เครื่องหมาย แม่นปืนชั้นที่ 2  ได้คะแนนในประภท ก. ร้อยละ 80 ขึ้นไป

 เครื่องหมาย แม่นปืนชั้นที่ 1 ครั้งแรก  ได้คะแนนในประภท ก. ร้อยละ 90 ขึ้นไป

เครื่องหมาย แม่นปืนประเภท กิตติมศักดิ์

.........

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กรมการทหารช่าง        ค่ายภาณุรังษี
ติดต่อ  webmaster ::kitti@tahanchang.com  ทบ.53105
จัดทำ / เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่าย  ศทท.กช.  
||   เครื่องหมายยศทหาร 3 เหล่าทัพ    ||   เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ   ||   เครื่องหมายเหล่าทหาร  ||   เครื่องหมายแพรแถบ   ||   เครื่องหมายสงครามทุ่นระเบิด   ||

 

||   เครื่องหมายความสามารถทหาร   ||   เข็มที่ใช้ประดับเสื้อ   ||   ธงชัยเฉลิมพล และธงทหาร  ||  สัญลักษณ์หน่วยทหารช่าง  ||