นับตั้งแต่กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยทหารพราน เมื่อ ๑๘ ก.ค.๒๕๒๑ เป็นต้นมานั้น เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ต่าง ๆ ของทหารพรานไม่ค่อยปรากฏอย่างเด่นชัดและยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันประกอบกับ ทหารพรานทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ปฏิบัติการรบอย่างห้าวหาญ ทั้งยังได้สร้างวีรกรรมเด่น ๆ หลายครั้ง สมควรให่มีเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เพื่อให้เกิดความสง่าน่าเกรงขาม และมีศักดิ์ศรี ด้วยเหตุนี้ กองกำลังทหารพราน กองทัพบก จึงได้เสนอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติขึ้นรวม ๒ ชนิด คือเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจม และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพราน ซึ่งต่อมาได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ ๖๐๙/๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๓๑ กำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

                       เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจม ทำด้วยโลหะสีนาก มีลักษณะเป็นรูปนกอินทรีกางปีกหันหน้าไปทางขวา ปีกทั้งสองข้างกางออกในแนวตรง ด้านบนยาว ๗.๕ เซนติเมตร ด้านล่างยาว๔.๙ เซนติเมตร ปีกทั้งสองข้างกว้าง ๑ เซนติเมตร ตรงกลางอกนกอินทรีมีอักษร "จ"สองตัว ซ้อนทับเหลื่อมกันพองาม ขอบปีกด้านล่างมีช่อชัยพฤกษ์รองรับทั้งสองข้าง กรงเล็บเกาะอยู่บนกรอบรูปวงกลม ภายในวงกลมมีดาว ๑ ดวง เหนือดาวมีดาบปลายปืน ๑ เล่ม ตั้งในแนวดิ่ง ใบดาบมีสายฟ้าพาดทับเรียงกันในแนวนอน จำนวน ๓ สาย

                       เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจม เว้นแต่อักษร "จ" ช่อชัยพฤษ์เส้นขอบปีกนกและลายเส้นขนนกเป็นสีฟ้า

                       เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพราน ทำด้วยโลหะ มีลักษณะเป็นลูกธนูสีนากยาว ๗.๕ เซนติเมตร พาดวางบนแถบใบพัดสะบัดสองชาย หัวธนูหันไปทางด้านขวา กลางแถบโบมีตัวอักษร" ทหารพราน " ตัวนูนสีนาก พื้นแถบโบด้านขรุขระสีนากอมดำ ขอบแถบโบเป็นเส้นนูนสีนาก

                       เครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพรานกิตติมศักดิ์ มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพราน เว้นแต่ลูกธนูตัวอักษร " ทหารพราน " และเส้นขอบนูนของแถบโบเป็นสีนากพื้นแถบโบเป็นสีฟ้า

 


 

..........................................................

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::