หน่วยทหารช่างของ กองพล  ( เอกสารไฟล์   )

หน่วยบังคับบัญชา

หน่วยใต้บังคับบัญชา
ที่ตั้งของหน่วยทหารช่าง
หมายเหตุ
ระดับกรม
ระดับกองพัน
ระดับกองร้อย
พล.1 รอ.
-
ช.พัน.1 รอ.
บก.,ร้อย.บก. และบร.
กทม.
 
 
 
 
ร้อย.1
กทม.
 
 
 
 
ร้อย.2
กทม.
 
 
 
 
ร้อย.3
กทม.
 
 
 
 
ร้อย.4
กทม.
 
 
 
 
 
 
 
พล.ร.2 รอ.
-
ช.พัน.2 รอ.
บก.,ร้อย.บก. และบร.
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
ร้อย.1
ชลบุรี
 
 
 
 
ร้อย.2
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
ร้อย.3
ฉะเชิงเทรา
 
 
 
 
ร้อย.4
ปราจีนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
พล.ร.3
-
ช.พัน.3
บก.,ร้อย.บก. และบร.
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.1
อุดรธานี
 
 
 
 
ร้อย.2
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.3
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.4
นครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
 
พล.ร.4
-
ช.พัน.4
บก.,ร้อย.บก. และบร.
นครสวรรค์
 
 
 
 
ร้อย.1
นครสวรรค์
 
 
 
 
ร้อย.2
นครสวรรค์
 
 
 
 
ร้อย.3
นครสวรรค์
 
 
 
 
ร้อย.4
ลำปาง
 
 
 
 
 
 
 
พล.ร.5
-
ช.พัน.5
บก.,ร้อย.บก. และบร.
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
ร้อย.1
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
ร้อย.2
นครศรีธรรมราช
 
 
 
 
ร้อย.3
นครศรีธรรมราช
 
  
  
  
 
 
 
พล.ร.6
-
ช.พัน.6
บก.,ร้อย.บก. และบร.
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
ร้อย.1
อุบลราชธานี
 
 
 
 
ร้อย.2
นครราชสีมา
 
 
 
 
ร้อย.3
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
ร้อย.4
ร้อยเอ็ด
 
 
 
 
 
 
 
พล.ร.9
-
ช.พัน.9
บก.,ร้อย.บก. และบร.
กาญจนบุรี
 
 
 
 
ร้อย.1
กาญจนบุรี
 
 
 
 
ร้อย.2
กาญจนบุรี
 
 
 
 
ร้อย.3
กาญจนบุรี
 
 
 
 
ร้อย.4
กาญจนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
พล.ม.1
-
ช.พัน.8
บก.,ร้อย.บก. และบร.
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
ร้อย.1
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
ร้อย.2
เพชรบูรณ์
 
 
 
 
ร้อย.3
เพชรบูรณ์
 
           
พล.ร.15
-
ช.พัน.15
บก.,ร้อย.บก. และบร.
ปัตตานี
 
 
 
 
ร้อย.1
ปัตตานี
 
 
 
 
ร้อย.2
ปัตตานี
 
 
 
 
ร้อย.3
ปัตตานี