หน่วยทหารช่าง ของกรมการทหารช่าง
     หน่วยทหารช่าง ของกองทัพภาค
     หน่วยงานอื่นๆ
       
กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด
กองยุทธการและการข่าว กรมการทหารช่าง
กองพันทหารช่างที่ 112 (ช.1 รอ.)
โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี
กองคลังทหารช่าง
กองพันทหารช่างที่ 52 (ช.1 รอ.)
สนามกอล์ฟภาณุรังษี
โรงเรียนทหารช่าง
กองร้อยทหารช่างเครื่องมือเบา (ช.1 รอ.)
สง.ท่องเที่ยวกรมการทหารช่าง 
กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 2
แหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารฯ  
กองพันบริการ กองบริการฯ
กองพันทหารช่างที่ 201
 
กองร้อยทหารช่างสนามที่ 1
กองพันทหารช่างที่ 202    
กองพลทหารช่าง
กรมทหารช่างที่ 3    
กรมทหารช่างที่ 11
กองพันทหารช่างที่ 302  
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ  
กองพันทหารช่างที่ 401  
กองพันทหารช่างที่ 111
กองพันทหารช่างที่ 402  
กองพันทหารช่างที่ 602       
กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย    
กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้าง        
กองร้อยทหารช่างสะพานผสม    
           
     หน่วยทหารช่าง ของกองพล
     หน่วยทหารช่าง ของกองทัพบก
   
           
กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์
กรมทหารช่างที่ 21     
กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์
กองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงหนัก    
กองพันทหารช่างที่ 3
กองร้อยทหารช่างซ่อมบำรุงสนาม    
กองพันทหารช่างที่ 4
ตอนทหารช่างประปาสนาม (ตอน ช.93)    
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพันทหารช่างที่ 51    
กองพันทหารช่างที่ 6
   
กองพันทหารช่างที่ 8
   
กองพันทหารช่างที่ 9    
กองพันทหารช่างที่ 15        

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com