ตารางความสอดคล้องการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์

23 ม.ค.60 - 29 ม.ค.60

เวลา
เรื่อง
ผู้ปฏิบัติ
สถานที่
หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 23 ม.ค.60
0930
การตรวจเยี่ยมหน่วย นขต.กช. (กคช.กช., กวก.กช. และ กชฝ.กช.) [กยข.กช.]

-จก.กช.
-รอง จก.กช.(2)
-เสธ.กช.
-รอง เสธ.กช.(1)

-กคช.กช.
-กชฝ.กช.
-กวก.กช.
-ศาสนสถาน กช. (รับฟังโอวาท)

-การแต่งกาย
ชุดปกติแขนยาว หมวกทรงอ่อนสีดำ
-ออกเดินทางจาก บก.กช. เวลา 0930

1530

ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการเสริมสร้างหน่วย, โครงการก่อสร้างและปรับปรุง มทบ. ของ ทภ.2 และโครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จว.อุบลราชธานี และ จว.ยโสธร
[กกส.กช.]

-รอง จก.กช.(1) -ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จว.ยโสธร -ออกเดินทางจาก บก.กช. เวลา 0700
ตรวจเยียมการปฏิบัติงาน โครงการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ดำเนินการโดย ทบ. ในพื้นที่ ทภ.3 วันที่ 23 -24 ม.ค.60 [กกส.กช.]
-รอง เสธ.กช.(2)
-จว.เชียงใหม่
และ ลำปาง
วันอังคารที่ 24 ม.ค.60
         
วันพุธที่ 25 ม.ค.60
1000
ประชุมพิจารณาบำเหน็จข้าราชการ และลูกจ้างประจำปี 2560 ครึ่งปีแรก [กกพ.กช.]

-จก.กช.
-รอง จก.กช.(1)
-รอง จก.กช.(2)
-เสธ.กช.
-รอง เสธ.กช.(1)
-รอง เสธ.กช.(2)

-ห้องประชุม เสนาเสวนา บก.กช.
-การแต่งกาย
ชุดปฏิบัติงาน
1400
เชิญเป็นประธานเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อแก่นจันทน์ ประจำปี 2560 [กกร.กช.]
-จก.กช.
-วัดช่องลม
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ร.บ.

-การแต่งกาย
ชุดแขนยาว
งดหมวก
-พร้อมหน้า บก.กช.
เวลา 1315
ออกเดินทางเวลา 1330

วันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค.60
         
วันศุกร์ที่ 27 ม.ค.60
         
วันเสาร์ 28 ม.ค.60
         
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.60