ประกาศกรมการทหารช่าง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ
25 เม.ย. 67 - ชุดเชื่อมแก๊สมินิ ขนาด 0.5 ลบ.ม.  
  - ท่อทองแดง และใบตัดเพชร ชนิด Turbo  
25 มี.ค. 67 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ เพลาหลังแบบล้อคู่ ( 4x2 ) แบบหน้าสั้น
22 มี.ค. 67 ใบมีดกลึงกินขวา ชนิดเสริมคาร์ไบด์, ใบมีดกลึงกินซ้าย ชนิดเสริมคาร์ไบด์, ใบมีดตัดไฮสปีด และ
รีมเมอร์เหล็กไฮสปีด ชนิดด้ามตรงร่องเกลียว
8 มี.ค. 67 รถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก 
  รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 5.5 กิโลวัตต์  
  รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 8.4 กิโลวัตต์  
6 มี.ค. 67 รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ตัน  
9 ม.ค. 67 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบยกหิ้ว

 

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ
8 ธ.ค. 66 ขวานใหญ่พร้อมด้าม ขนาด 4 ปอนด์, เสียมใหญ่พร้อมด้าม, ใบมีดกลึงชนิดพิเศษ, เครื่องเจียระไนชนิดมือถือ ขนาด 4 นิ้ว 450 วัตต์, เพชรลับหินเจียร (Multi-Point Diamond Dressers)  
 
27 พ.ย. 66 รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 5.5 กิโลวัตต์  
รถพ่วงไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 8.4 กิโลวัตต์  
23 พ.ย. 66 เรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า  
2 พ.ย. 66

ยางขนาด 7.0-15, 8 ชั้น (ใช้ยางใน) , ยางขนาด 9.00-20 (ใช้ยางใน) , ยางขนาด 23.10-26, 12 ชั้น (ใช้ยางใน) , ยาง 525/80
R25, 20 ชั้น (ใช้ยางใน)

 
  เรืออลูมิเนียมทองแบน พร้อมเครื่องยนต์ 60 แรงม้า  
  ยางขนาด 7.00-15 , 8 ชั้น (ใช้ยางใน)  
27 ต.ค. 66 รถเกลี่ยขนาดกลาง แบบ 2  
20 ต.ค. 66 เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโลหะแบบ 2 ระบบ  
  ชุดผลิตน้ำดื่ม เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย  
16 ต.ค. 66 ของแหลมตรวจค้นทุ่นระเบิด  
18 ก.ย. 66 โรงงานซ่อมเคลื่อนที่  
28 ส.ค. 66 ยางขนาด 11.2-24, 6 ชั้น (ใช้ยางใน)  
  ยางขนาด 20.5-25 (ไม่ใช้ยางใน)  
  ยางขนาด 13.00-24 (ไม่ใช้ยางใน)  
  กล้องตรวจการณ์กลางคืน ประกอบเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์  
18 ส.ค. 66 รถตักบรรทุก 2  1/2 ลบ.หลา  
  รถบรรทุกประกอบเครื่องยก  
  กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์  
14 ก.ค. 66 รถถากถางแบบที่ 2  
  รถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ตัน  
  กล้องประมวลผลรวม สำหรับงานแผนที่ ป.  
20 มิ.ย. 66 รถตักอเนกประสงค์
   

 

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ

14 ม.ค. 65

หลอดภาพสำหรับใช้ในงานวิจัย แบบ (Commercial Type)

 

ประจำวันที่ เรื่อง หมายเหตุ
9 เม.ย. 64 กล้องตรวจการณ์กลางคืน, บุคคล (แบบตาเดียว) แบบ 2
1 ธ.ค. 63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
20 ก.พ.63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโลหะ แบบสองระบบ
14 ก.พ. 63 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตาและเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
14 ก.พ. 62 จัดทำข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการกลางคืนหน่วย (ระยะปานกลาง)  
13 พ.ย. 61 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ กล้องตรวจการระยะไกล CCTV

PlanOIT

ลำดับ
รายการ
หมายเหตุ
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. (ระยะที่2) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหากลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สาย ช. เพื่อการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3)  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) งบส่งกำลังปี 62  
บัญชีรายละเอียดแผนจัดหาสิ่งอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) งบส่งกำลังปี 62  
บัญชีแผนจัดหากลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบงานจัดหาครุภัณฑ์ (ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท)  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหา รยบ.เทท้าย สำหรับหน่วย ช.สนาม ที่สนับสนุนหน่วย ร.ม. ประจำปีงบประมาณ 2562  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ สาย ช. ประจำปีงบประมาณ 2562 (เรือยาง15,รถบด,รถเกลี่ย)  
บัญชีสรุปงบประมาณจัดหาสิ่งอุปกรณ์ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กล้องนักบิน)