การวิจัย และพัฒนา

              1.ดำเนินโครงการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงต้นแบบแผงวงจรควบคุมกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ SIMRAD รุ่น LP-7
              2.เป็นคณะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัยหุ่นยนต์เก็บกู้ทุ่นระเบิด และโครงการวิจัยยานยนต์เรือเผินน้ำ
              3.เป็นคณะทำงานร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พัฒนาเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด สจล. เพื่อมอบให้กับกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ปัตตานี สำหรับใช้งานในพื้นที่ (ส่งมอบเมื่อ 28 ก.พ.49)
              4.จัดทำเครื่องกวาดตะปูเรือใบประกอบติดตั้งกับรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน M817 และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก เพื่อใช่ในการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

              

 

การวิจัย และพัฒนาการทางทหาร ของกรมการทหารช่าง

โครงการวิจัยฯ ที่ กช. ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ และ ทบ.ได้รับรองให้นำมาใช้ในราชการแล้ว

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1
  มีดเหน็บทหารช่าง
2515

3,910

อนุมัติใช้ราชการปี 16
2
  เลื่อยพับกลม
2517

12,000

อนุมัติใช้ราชการปี 22
3
  ทุ่นระเบิดดักรถถัง ช.01
2522
1,878,032
ผลิตกรณีพิเศษ
4
  เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก
2525
24,174
อนุมัติใช้ราชการปี 26
5
  ชุดประปาสนาม ขนาด 6,000 ลิตร/ชม.
2523
129,940
อนุมัติใช้ราชการปี 26
6
  ชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าตรงของเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด
2524
3,845
อนุมัติใช้ราชการปี 25
7
  ชุดควบคุมคุณภาพน้ำ
2524
12,000
อนุมัติใช้ราชการปี 25
8
  ชนวนถ่วงเวลา
2525
43,066
อนุมัติใช้ราชการปี 27
9
  ชุดดินระเบิดช่วยในการขุดหลุมบุคคล
2532
25,879
อนุมัติใช้ราชการปี 35
10
  เรือทุ่นโลหะผสม M4T6
2536
2,534,260
อนุมัติใช้ราชการปี 36
11
  ชุดฟันคราดใบมีดรถถากถางบังคับด้วยวิทย
2529 และ 2532
1,144,798
อนุมัติใช้ราชการปี 36
12
  เหล็กแหลมตรวจค้นทุ่นระเบิด
2531
12,850
อนุมัติใช้ราชการปี 36
13
  เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิดร่วมกับ สจล.
2531
180,000
อนุมัติใช้ราชการปี 36
14
  เครื่องจุดระเบิดด้วยระบบไฟฟ้า
2523
69,804
อนุมัติใช้ราชการปี 37
15
  ระเบิดสาย
2536
5,400,000
อนุมัติใช้ราชการปี 45
16
  ชุดเจาะช่องสนามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลยิงจากปืนเล็ก
2538
1,200,000
อนุมัติใช้ราชการปี 48

 

โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการทดสอบผลงานวิจัย ฯ เสร็จแล้ว คณะอนุกรรมการ ทบ. รับรองผลการวิจัยฯ และให้เก็บไว้เป็นข้อมูล

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1
  โครงการใบมีดรื้อถอนทุ่นระเบิดติดรถ รสพ.
2522
500,000
-
2
  โครงการวิจัยฯ งูระเบิดขนาดเล็ก
2522
83,515
-
3
  โครงการวิจัยฯ งูระเบิดขนาดกลาง
2531
60,666
-
4
  โครงการวิจัยฯ เครื่องจุดระเบิดด้วยระบบคลื่นวิทยุ
2531
168,520
-
5
  โครงการดัดแปลงใบมีดรถถากถางขนาดกลางให้สามารถรื้อถอนทุ่นระเบิดและใช้งานปกติได้
2535
75,000
-
6
   โครงการชุดติดตั้งไฟสัญญาณให้เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด
2535
66,925
-
7
  โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (ประกอบชุดประปาสนาม)
2536
21,070
-
8
  โครงการวิจัยฯ บังกะโลตอร์ปิโดท่อพลาสติก
2541
352,520
-
9
  โครงการวิจัยฯ บังกะโลตอร์ปิโดท่อเหล็ก
2533
33,000
-
10
  โครงการวิจัยฯ บังกะโลตอร์ปิโดเพลิง
2535
66,925
-
11
  โครงการรถลาดชานลากจูง
2536
180,000
-


โครงการวิจัยและพัฒนาด้านหลักการที่ผ่านมา พิจารณาจากคณะกรรมการ คกล.ทบ.แล้ว

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1

  โครงการวิจัย ฯ หลักนิยมสงครามทุ่นระเบิด

2535
26,820.-
-
2
  โครงการวิจัย ฯ การฝึกสังเกต
2535
48,340.-
-
3
  โครงการวิจัยฯ หลักนิยมของทหารช่างในการปฏิบัติการรบ
2539 - 2540
467,549.-
-

 

โครงการวิจัยและพัฒนา ที่กำลังดำเนินการ

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณ
หมายเหตุ
1
   โครงการวิจัยและพัฒนาแผงควบคุมสำหรับกล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ LP-7
2548
224,800.-
-

 

 

 


:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com