แก้ว      อัจฉริยกุล      เนื้อร้อง
นารถ    ถาวรบุตร       ทำนอง
(จากทำนองเขมรราชบุรี โดยความริเริ่มของ พ.อ.สถิตย์ พงษ์ไสว เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒)
                ทหารช่างของกองทัพไทย อันชาตรี ศักดิ์ศรี สมญานั้นมีว่าเป็น เส้นเลือดแห่งกองทัพไทย
เราชาญงานช่าง ทำทางให้เดิน ดำเนินอย่างดี ทิศทางใด ที่ไหนภัยมี ทัพไทยจะตี ช่วยชี้แนวทาง
หน่วยใด ต้องการ ให้เราไปก่อสร้าง สนามบินการพราง วางการทำลาย
                เราชาญงานช่าง ทำทางให้เดิน ดำเนินอย่างดี ทิศทางใด ที่ไหนภัยมี ทัพไทยจะตี ช่วยชี้แนวทาง
หน่วยใด ต้องการ ให้เราไปก่อสร้าง สนามบินการพราง วางการทำลาย
วางดง ระเบิดเราวาง สะพาน ทั้งเครื่องกีดขวาง
วางทาง รถไฟเราสร้าง ทุกคน เคยวางใจ
ทางดีทัพเดินสะดวก ทั้งเร็วและไกล ยามกองทัพเรา เข้าบุกรุกเร็วทันใจ
ผองเราทำได้ ฉับไว เร็วพลัน
                วางดง ระเบิดเราวาง สะพาน ทั้งเครื่องกีดขวาง
วางทาง รถไฟเราสร้าง ทุกคน เคยวางใจ
ทางดีทัพเดินสะดวก ทั้งเร็วและไกล ยามกองทัพเรา เข้าบุกรุกเร็วทันใจ
ผองเราทำได้ ฉับไว เร็วพลัน
เชี่ยวชาญ ทางหนีทีไล่ รู้ที่มีภัยมหันต์ รู้กาลเวลาเสี่ยงชีวัน
เรานี้กล้าประจันรบรันทุกทาง ยอมสิ้นใจแม้มีภัยใหญ่มาขวาง
มอบชีวิตวางเป็นพลี ฉกาจฉกรรจ์ทหารชาญชา
เรากล้ายอมตามถวายชีวี เอาเลือดโลมดินฝากพระธรณี
สถิตย์ความดีศักดิ์ศรีชายชาญ ดวงฤทัยและดวงวิญญาณ
สมดังคำชมว่าเชิงชาญเป็นทหารชาญชาตรี .....
                รู้กาลเวลาเสี่ยงชีวัน เรานี้กล้าประจันรบรันทุกทาง
ยอมสิ้นใจแม้มีภัยใหญ่มาขวาง มอบชีวิตวางเป็นพลี
ฉกาจฉกรรจ์ทหารชาญชาย เรากล้ายอมตามถวายชีวี
เอาเลือดโลมดินฝากพระธรณี สถิตย์ความดีศักดิ์ศรีชายชาญ
ดวงฤทัยและดวงวิญญาณ สมดังคำชมว่าเชิงชาญเป็นทหารชาญชาตรี .....

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com