งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
          

ประวัติความเป็นมา เมืองราชบุรีเดิมมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองมาแต่สมัยทวารวดี จวบจนถึงรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งเมืองราชบุรีเดิมนั้นเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ต่อพม่า ที่มักเข้ามาราวีอยู่เสมอ เนื่องจากด้านหลังเป็นแม่น้ำ ยากแก่การถอยทัพหนีเมื่อเสียที จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไปตั้งทางฝั่งตะวันออก คือ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ เพื่อให้ข้าศึกเข้าถึงตัวเมืองได้ยากขึ้น และมีทางถอยเมื่อเสียเปรียบการย้ายเมืองในครั้งนี้ ได้มีการกำหนดฤกษ์ทำพิธีลงหลักเมืองด้วย โดยจัดพิธีสมโภช 3 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแต่วันอังคาร แรม๑๓ ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู พุทธศักราช 2360 ครั้นถึงวันพฤหัสบดี  แรม 15 ค่ำ เวลา 0700 นาฬิกา ถึงกำหนดฤกษ์  ลงหลักเมืองแล้วก่อสร้างกำแพงเมืองและอื่นๆ  ต่อไป
           ในปี พ.ศ.2440 ได้มีการย้ายศาลากลางจังหวัด ซึ่งเดิมอยู่ในกำแพงเมืองกลับไปรวมกับศาลาว่าการมณฑลทางฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลอง แต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็ยังคงอยู่ที่เดิม ต่อมาในปี พ.ศ.2448 บริเวณในกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของหน่วยทหาร ซึ่งปัจจุบัน เป็นที่ตั้งของกรมการทหารช่าง ดังนั้น ทหารช่างจึงทำหน้าที่ดูแล ทำนุบำรุงรักษาบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย
           เพื่อรำลึกในวันมหามงคลซึ่งเป็นประวัติศาสตร ์อันทรงคุณค่าของเมืองราชบุรี  ที่ผ่านการประกอบพิธีลงหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ นับเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งจะครบรอบปีที่ 191  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 กรมการทหารช่างร่วมกับจังหวัดราชบุรีได้กำหนดจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 11 - 15 เม.ย.51 โดยมีพิธีการต่างๆ ดังนี้.-
                     
                      วันพฤหัสบดีที่      10 เม.ย.51        เวลา 1330  น.         - พิธีแห่หลวงพ่อแก่นจันทน์จาก
                                                                                                             วัดช่องลมมาประดิษฐาน    ณ    
                                                                                                             บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   

                      วันพฤหัสบดีที่      10 เม.ย.51        เวลา   0909 น.        - พิธีบวงสรวง (พิธีพราหมณ์)

                      วันศุกร์ที่              11 เม.ย.51        เวลา   0645 น.        - พิธีสงฆ์  และพิธีเปิดงานฯ

           กรมการทหารช่าง และจังหวัดราชบุรีขอเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของไทย และร่วมสนุกกับมหรสพสมโภช 5 วัน 5 คืน อาทิเช่น .-
                      - ดนตรี  รำวงย้อนยุค  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน
                      - เกมชิงโชค  สอยดาว  ปาเป้า  บิงโก  สาวน้อยตกน้ำ  ไข่เอราวัณลอยฟ้า
                      - สวนสนุก  มอเตอร์โชว์  นวดแผนไทย  ดูดวงชะตาราศีจากหมอดูชื่อดัง
                      - การออกร้าน และนิทรรศการของส่วนราชการ และภาคเอกชน
                      - ชมการแข่งขันเซปัคตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วงจากสมาคมชั้นนำของประเทศไทย      
                      - พิเศษสุดกับโชว์การแข่งขันตะกร้อลอดห่วงหญิง
                      - สินค้า  OTOP  สินค้าราคาถูก  และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองประชาสัมพันธ์การจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีประจำปี ๒๕๕๑ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.032 - 337014 ต่อ 53131

ขอเชิญร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2551

.............................................................................
พลาดไม่ได้ !   11 - 15  เม.ย.51  นี้   พบกันที่ บ้านทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี  
วัตถุมงคลหลักเมืองราชบุรี  " รุ่นรวยทรัพย์ รวยสุข "    มีให้เช่า/บูชาในงาน  ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด  !

ณ บริเวณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ค่ายภาณุรังษี   อ.เมือง   จ.ราชบุรี

วันที่ 11 - 15 เมษายน 2551

( ครบรอบ 191 ปี  พิธีสมโภชฯ )