:ประกาศ :
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาควิชาการ) New !!!
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน ทบ. เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2566
- รับสมัครพนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน ทบ. เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2566