ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานใน ทบ. เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (New!!!)