: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครู โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา :