ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

                  ๑.อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ ประดิษฐานอยู่ เหนือพระที่นั่งอัฐทิศ เป็นการแสดงความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ ของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยว และเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุด ของประชาชน สีเหลืองของอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. เป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อยู่บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ ล้อมรอบด้วยตราพระแสงจักร และมีเลข ๙ บนอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ซึ่งหมายถึงทรงเป็น พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีสัปตปฎลเศวตฉัตรประกอบอยู่ ๒ ข้าง ซ้าย-ขวา และมีนพปฎลมหาเศวตฉัตร ประดิษฐานอยู่เบื้องบนสุด
                  ๒. เส้นกรอบรอบนอก ที่ออกแบบให้มีลักษณะ เป็น ๔ แฉก หรือ ๔ ส่วน แทนประชาชนชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศ ที่อยู่ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สีพื้นที่ใช้จึงเป็นโทนสีเขียว อันแสดงถึงความสงบร่มเย็นและอุดมสมบูรณ์ มีดอกบัว ๔ ดอกแทรกตรงกลางระหว่างแฉกทั้ง ๔ แสดงความหมาย เป็นการเทิดทูนบูชา ในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
                  ๓. รัศมีสีทอง โดยรอบตราสัญลักษณ์ฯ เปรียบได้ดังพระบุญญาบารมี พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัย ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศ ทั้งใน และต่างประเทศทั่วโลก ยังความปลาบปลื้ม มาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า
                  ๔. เบื้องล่างตราสัญลักษณ์ฯ ออกแบบเป็นแพรแถบสีน้ำเงิน แสดงข้อความพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
                 

 

.................................................................


                     ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 
                     ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
                     ตราสัญลักษณ์ 80 พรรษา 

 

:::  Design for IE5 800x600  , Text Size = Medium  :::