ขอขอบคุณ   ผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพ
-:ศูนย์ประสานงาน รร.นส.ทบ.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ติดต่อ Webmaster :: kittikraimanee@gmail.com
การฝึกเ และตรวจสอบวิชาทหารเบื้องต้น ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

 

 

 

ที่นี่ !  เราฝึกคนให้เป็นผู้นำ...
กลับสู่หน้าแรก
ประวัติ นนส.ทหารช่าง
NCO. 4/43 (ทหารช่าง)
???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.) ???.???????? (Engineer NCO.)

 

เว็บบอร์ด นนส.ทหารช่าง
สนทนาผ่านจอ
ข้อมูล รูปภาพ และหนังสือรุ่น โดย  ส.อ.รุ่งโรจน์   แตงสวัสดิ์  นนส.ทบ.2/41 (ช.63)

ชมภาพกิจกรรม 2/41 ชุดที่
( 1 )  -  ( 2 )  -  ( 3 )
( 4 )  -  ( 5 )

 

 

 

  ภาพโรงเรียน นส.ทบ.
  กิจกรรม นส.ทบ. 1/40
  กิจกรรม นส.ทบ. 2/41
  กิจกรรม นส.ทบ. 3/42
  กิจกรรม นส.ทบ. 4/43
  กิจกรรม นส.ทบ. 5/44
  กิจกรรม นส.ทบ. 6/45
  กิจกรรม นส.ทบ. 7/46
  กิจกรรม นส.ทบ. 8/47
  กิจกรรม นส.ทบ. 9/48
  กิจกรรม นส.ทบ. 10/49
  รวมเด็ด - เก็บตกมาฝาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึก และการทดสอบการไต่หน้าผา

 

การฝึกและทดสอบของการเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็ก

 

 

 

 

ฝึก ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

การฝึกวิชาทหาร

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

-:เวปไซต์ รร.นส.ทบ. และ กรมการทหารช่าง
-:ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเวปของเราทุก ๆ ท่าน
แนะนำเว็บไซต์  ::   http://www.tahanchang.com/ 
จัดทำโดย ส.อ.กิตติ  ไกรมะณี  NCO.4/43 (ช.65/44)
   ที่นี่ !   เรา ฝึกคนให้เป็นผู้นำ ....

 

การฝึกขับ และซ่อมบำรุงยานยนต์ทางทหาร
ศึกษา และดูงานตามหน่วยราชการต่างๆ