1.  ผลงานทหารช่างในอดีต                                                     2.  การปฏบัติภารกิจในต่างประเทศ     
                                             
 3.  ผลงานการก่อสร้างที่สำคัญ                                                4.  โครงการตามแนวทางพระราชดำร

.:: ผลงานทหารช่างในอดีต ::. 

              เหล่าทหารช่าง   เป็น 1 ใน 5 เหล่าหลักที่เข้าทำการรบในทุกสมรภูมิ ( ร. , ม. , ป. , ช. , ส. ) เป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าไปลาดตระเวณทางการช่างในพื้นที่ และกลับออกมาภายหลัง จนกระทั่งมีคำขวัญประจำเหล่าว่า "  FIRST  IN - LAST  OUT  "   ด้วยเอกลักษณ์ของเหล่าทหารช่างดังกล่าว จึงทำให้ต้องมีส่วนร่วมในสงครามที่เกิดขึ้นในภาคพื้นเอเชียแทบทุกครั้ง

ทำการวางรางรถไฟ จากสถานีขุนตาลถึงเชียงใหม่           การขุดเจาะถ้ำขุนตาล ยาว 1,362.05 เมตร           การก่อสร้างทางรถไฟสถานีฉะเชิงเทรา      

              เมื่อปี พ.ศ.2459 การขุดเจาะอุโมงค์ขุนตาล เจาะทะลุเขาขุนตาลตรง กม. ที่ 682 ระหว่างเขตต่อจังหวัดลำพูนและ จังหวัดลำปางมีความยาว 1362.05 เมตร เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2454 โดยเจาะอุโมงค์จากทางด้านจังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ทั้ง 2 ด้านให้มาบรรจบกันพอดี และต้องขุดให้ระดับพื้นทางปากอุโมงค์ทางด้านจังหวัดลำพูนสูงกว่าทางด้านปากอุโมงค์ด้านจังหวัดลำปางประมาณ 70 เมตร เพื่อให้มีความลาดเทน้ำไหลผ่านได้สะดวก ไม่เป็นแอ่งน้ำขังกลางอุโมงค์ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 ปี ช่วง 7 ปีแรกอยู่ในความรับผิดชอบของวิศวกรชาวเยอรมัน และอีกช่วง 1 ปี หลังอยู่ในความรับผิดชอบของทหารช่างไทย แม้ว่าในช่วงเวลาที่อยู่ในความรับผิดชอบของทหารช่างไทย จะสั้นเพียงประมาณ 1 ปี ก็จริงแต่ก็เป็นช่วงที่ยุ่งยากที่สุดและจะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด เนื่องจากเป็นช่วงที่อุโมงค์ทั้ง 2 ข้างต้องมาบรรจบกันได้พอดี หากเกิดความผิดพลาดแนวการเจาะไม่ตรงกันย่อมจะเกิดปัญหานานับประการติดตามมามากมาย ดังนั้นช่วงสุดท้ายนี้ จึงเป็นงานท้าทายความสามรถของทหารช่างไทยจากนั้นทหารช่างก็ได้ทำการวางรางรถไฟจากสถานีขุนตาลถึงเชียงใหม่ และได้ทำการก้อสร้างรางรถไฟสถานีฉะเชิงเทรา

              สงครามโลกครั้งที่ 1 (พ.ศ.2475 - 2460) หน่วยที่ร่วมรบ คือกองบินทหารบกซึ่งเดิมเป็นแผนกการบินที่อยู่ในการควบคุมดูแลของจเรทหารช่าง

                      

             กรณีพิพาทอินโดจีน - ฝรั่งเศส (พ.ศ.2483 - 2484)   ทหารช่างได้ปฏิบัติงานสร้าง ซ่อม และบำรุงทางคมนาคม เพื่อมุ่งหมายให้กองพลรุกไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว   (  รายละเอียดเหตุการณ์  )

                      

              สงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2484 - 2488) ทหารช่างมีหน้าที่ปฏิบัติงานทางการช่าง สนับสนุนกองพลตามแผนการยุทธของกองทัพพายัพ กองทัพบกสนามได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง " กองพลสร้างทางคมนาคม " เพื่อดำเนินการสร้าง ซ่อมเส้นทางคมนาคมในเขตที่อยู่ในความยึดครองของกองทัพพายัพ โดยได้ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางในสหรัฐไทยเดิมรวมความยาวทั้งสิ้น 524 กม. (ประมาณ 2 เท่าของความยาวจากกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมา) ซึ่งภารกิจครั้งนี้ทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ และต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น  โรคบิด และไข้จับสั่น (มาเลเรีย) จนทำให้สูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมาก (  รายละเอียดเหตุการณ์  )

                      

              สงครามเวียดนาม (พ.ศ.2510 - 2514) ปี พ.ศ. 2509 ได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนาม โดยให้กองทัพทั้ง 3 กองทัพไปร่วมรบ ซึ่งได้ส่งหน่วยกำลังรบส่วนแรกทางพื้นดินไปปฏิบัติการรบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2510 คือ กรมทหารอาสาสมัคร และส่งกำลังรบส่วนที่สอง คือ กองพลทหารอาสาสมัคร ไปปฏิบัติการรบเมื่อปี พ.ศ.2511 โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ได้แก่ กองพันทหารช่างสนาม ผลัดที่ 1 , กองพันทหารช่างสนาม กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 2 , กองพันทหารช่างสนาม กองพลทหารอาสาสมัคร ผลัดที่ 3   ( รายละเอียดเหตุการณ )

              การรบในประเทศลาว (พ.ศ.2510 - 2514)
                           - มีนายทหารช่าง ( พล.อ.วิเชียร สุกปลั่ง ) อดีต จก.กช. เป็น เสธ.ฉก.ผาสุก และเป็นทหารเสือพรานพิเศษคนแรก และคนเดียวของ บก.ผสม 333
                           - ดัดแปลงที่มั่น และวางเครื่องกีดขวางลวดหนามตามแนววิชาป้อมสนาม โดยการขุดคูเรดรอบที่มั่น และถากถางพื้นที่ยิงหน้าคูเรด
                           - ดัดแปลงบังเกอร์ หรือหลุมบุคคลปิด โดยการเสริมความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
                           - วางทุ่นระเบิดดักรถถัง

 

 

 

:::   จัดทำ และเผยแพร่ข้อมูลโดย ส่วนปฏิบัติการฯ ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ  กรมการทหารช่าง   :::
  
ติชม / เสนอแนะ ติดต่อ webmaster :: kittikraimanee@gmail.com