คู่มือการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ
ลำดับ
รายวิชาชีพ
ดาวน์โหลดเอกสาร

1

ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

คู่มือเอกสาร (PDF)

2

ช่างไม้เบื้องต้น

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

คู่มือเอกสาร (PDF)

3

การทาสีอาคาร

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

คู่มือเอกสาร (PDF)

4

การติดตั้งระบบท่อในอาคาร

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

คู่มือเอกสาร (PDF)

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ไฟล์นำเสนอ (Powerpoint)

คู่มือเอกสาร (PDF)