เกี่ยวกับทหารช่าง - ควรรู้ไว้

       ประวัติ และความเป็นมาของเหล่าทหารช่าง    ประวัติพระบรมรูป ร.5 ที่หน้า บก.ช.11
       ประวัติศาสตร์เมืองราชบุรี กับค่ายทหารราชบุรี

   พระอนุสาวรีย์บิดาทหารช่าง หน้ากองบัญชาการทหารช่าง

       พระบิดาทหารช่าง  ::  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี    ประวัติและความเป็นมาค่ายภาณุรังษี
       เกียรติประวัติ และผลงานของทหารช่าง    ประวัติ และความเป็นมาค่ายบุรฉัตร
       ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชาติไทย    พระบรมมหากษัตริย์ของไทย
       ความเป็นมาเกี่ยวกับศ่าสนา    การทหารของกองทัพไทย
       พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ::  แหล่งท่องเที่ยวภายในค่ายทหารราชบุรี    ทำเนียบอดีตผู้บังับบัญชาในกรมการทหารช่าง
       ประวัติ และความเป็นมาศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุร    กิจกรรมทหารช่าง  :: นิตยสารทหารช่าง  ::
       เพลงมาร์ชทหารช่าง Download ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2    การวิจัย และพัฒนาของเหล่าทหารช่าง
       การจัดหน่วยทหารช่างในกองทัพบกไทย    ความเป็นมาของ :: วันกองทัพไทย :: วันกองทัพบก ::
       นามค่ายทหารในกองทัพบก    สถานศึกษาทางการทหารของกองทัพไทย 
       คู่มือศัพท์ และคำย่อทางทหาร    เครื่องหมายแสดงความสามารถ และสัญลักษณ์ทางทหาร 
       หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการภายในหน่วย    ข่าวทหารบก , ท่องเที่ยวกองทัพบก
       วิธีการใช้หมวกทรงอ่อนสีดำ    เครื่องราชอิสริยาภรณ์  :: เหรียญกล้าหาญ
       เมื่อทหารกระทำความผิดอาญา    เครื่องแบบทหารบก :: เครื่องหมายเหล่าทหารบก
       การแต่งกายเครื่องแบบทหารบก ในโอกาสต่าง ๆ    การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ
       เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร กับพลเรือน    การประดับสายยงยศของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       จรรยาบรรณข้าราชการทหาร    เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
       ระเบียบ ,คำสั่ง , ข้อบังคับแบบธรรมเนียมทหารบก    ชั้นเงินเดือนข้าราชการ  
       สิทธิกำลังพลในการปฏิบัติราชการ การขอรับสินไหมทดแทน       ทหาร :: ตำรวจ ::พลเรือน  
       การเคารพสำหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ    ข่าวทหารบก , ท่องเที่ยวกองทัพบก
       เพลงมาร์ชทหารช่าง Download ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2    การวิจัย และพัฒนาของเหล่าทหารช่าง
       การจัดหน่วยทหารช่างในกองทัพบกไทย    ความเป็นมาของ :: วันกองทัพไทย :: วันกองทัพบก ::
       นามค่ายทหารในกองทัพบก    สถานศึกษาทางการทหารของกองทัพไทย 
       คู่มือศัพท์ และคำย่อทางทหาร    เครื่องหมายแสดงความสามารถ และสัญลักษณ์ทางทหาร 
       การปฏิบัติในการร่วมงานพิธ    เครื่องราชอิสริยาภรณ์  :: เหรียญกล้าหาญ
       วิธีการใช้หมวกทรงอ่อนสีดำ    เครื่องแบบทหารบก :: เครื่องหมายเหล่าทหารบก
       เมื่อทหารกระทำความผิดอาญา    การถือกระบี่ และถุงมือในโอกาสต่าง ๆ
       การแต่งกายเครื่องแบบทหารบก ในโอกาสต่าง ๆ    การประดับสายยงยศของนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       เปรียบเทียบตำแหน่งข้าราชการทหาร กับพลเรือน    เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ
       จรรยาบรรณข้าราชการทหาร        สิทธิกำลังพลในการปฏิบัติราชการ การขอรับสินไหมทดแทน
       ระเบียบ ,คำสั่ง , ข้อบังคับแบบธรรมเนียมทหารบก        การเคารพสำหรับผู้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
   

สาระน่ารู้ - แหล่งรวม  Download  ทหารช่าง   

       ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป     การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับนักซื้อพีซีมือใหม่  
       ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา    การปฏิบัติเพื่อใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
         6 รอบ  5 ธันวาคม 2542    การใช้งานเพื่อป้องกัน  และกำจัด Spyware 
       พระราชดำรัส :: พระบรมราโชวาท ร.9        - การใช้งานโปรแกรม Spybot       
       พระบรมมหาราชวัง       - การใช้งานโปรแกรม Ad-aware    
       ธนบัตร และเงินตราของไทย       - การใช้งานโปรแกรม Spy Sweeper
       เหตุการณ์วันนี้ในอดีต         - การตั้งค่าความปลอดภัยใน Internet Explorer
       คฑาจอมพล , ธงชัยเฉลิมพล    Link  ส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี
       เลข 13 หลักบนบัตรประจำตัวประชาชน    ทหารดอทคอม , สายทหารดอทคอม
       รู้ลึก รู้จริงเรื่อง  <  Gmail คืออะไร >  < Bluetooth คืออะไร >    ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย
       ราชกิจจานุเบกษา  , ระบบสำนักงานอัติโนมัติ    Download  โปรแกรมป้องกันไวรัส AVG 
       Link  ข่าวสารด้านไอที    การแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF   

บทความเผยแพร่ - บันทึกเรื่องราว

      ภารกิจทหารช่างในซูดาน  โดย พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ      อนุสาวรีย์สึนามิ (ใต้น้ำ) Tsunami Undersea Memorial
      โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 418  จว.ปัตตานี - จว.ยะลา         โดย ชมรมกีฬาทางน้ำ ศูนย์กีฬา กช.
      โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 410       ย้อนรอยทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ราชบุรี
      การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย         โดย กองยุทธการ และการข่าว กช.
      โครงการชุมชนบ้านน้ำใส  ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา        พิสูจน์ทราบหัวรถจักร์ ใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ 
         โดย ประชาสัมพันธ์ กช.         โดย พ.อ.สุชาติ  จันทรวงศ์
      ประสบการณ์รักษาสันติภาพในเซียล่ารีโอน   
      ขุมทรัพย์แอฟริกา  
         โดย พ.อ.ปัญญา  กาญจนวณิชย์  
   

สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กช.  

รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
      บทสัมภาษณ์ จก.กช.       การยุทธข้ามลำน้ำ

      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ กช.

      ชุดผลิตน้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
       
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
      หลักสูตรสงครามทุ่นระเบิด       กล้องตรวจการณ์กลางคืน      ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี      ตาข่ายพรางทางยุทธวิธี
       
     
      ชุดผลิตน้ำเพื่อบรรเทาสาธารณภัย      
       

 

 
 
  
กรมการทหารช่าง          ค่ายภาณุรังษี
ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
จัดทำ/เผยแพร่โดย ส่วนปฏิบัติการระบบเครือข่ายฯ  ศทท.กช.
webmaster  ::  kittikraimanee@gmail.com   ทบ. 53105