ตราสัญลักษณ์ กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ตราสัญลักษณ์ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO ENGINEER CAN DO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์  ผลัดที่ 2

  ตอนที่ 1 การฝึกรวมการครั้งที่ 2 ตอนที่ 1   ตอนที่ 12 สนามบินมุกจ้าร์
  ตอนที่ 2 การฝึกรวมการครั้งที่ 2 ตอนที่ 2   ตอนที่ 13 GPS กับการ ลว.
   ตอนที่ 3 การเคลื่อนย้ายกำลังพล   ตอนที่ 14 การบริหารจัดการระบบน้ำ
  ตอนที่ 4 ความรู้สึกของกำลังพล    ตอนที่ 15 การดูแลซ่อมบำรุงยานพาหนะ
  ตอนที่ 5 พิธีถวายคำปฏิญาณตนต่อธงชัยฯ   ตอนที่ 16 การแข่งกีฬาฟุตบอล
  ตอนที่ 6 Unit School และการซักซ้อมฯ   ตอนที่ 17 ต้อนรับรอง ผบ.กกล. UNAMID
  ตอนที่ 7 ภารกิจการ ลว.   ตอนที่ 18 การปรับภูมิทัศน์ภายในฐานฯ
   ตอนที่ 8 การพัฒนาความสัมพันธ์   ตอนที่ 19 การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฯ
  ตอนที่ 9 พื้นที่มุกจาร์แคมป์    ตอนที่ 20 ขบวนรถน้ำกับพัฒนาสัมพันธ์
  ตอนที่ 10 การรักษาความปลอดภัยในฐาน   ตอนที่ 21 ผบ.เซ็กเตอร์และคณะ UN เยี่ยมหน่วย
   ตอนที่ 11 การปรับตัวให้เข้ากับพิ้นที่
รวม  Clip  วีดีโอ กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 1 และผลัดที่ 2   
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 เว็บบอร์ด - สมุดเยี่ยม
Engineer Company Works in 2011
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
บทเรียน ร้อย.ช.กกล.ฉก.980ฯ
 
 
 
 
 

 

 

 

รายละเอียด...
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับ LG. Nyamvumba Patrick ผบ.กกล. UNAMID ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม  รายละเอียด...
 
 
 
 
รายละเอียด...
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ให้การต้อนรับคณะ Qatari Delegation เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมฯ  รายละเอียด...
กฏการปะทะ (ฉบับพกพา
VDO ปฏิบัติงาน กกล.ฉก.980ฯ
 
 
 
 
 
 
การผลิตน้ำประปาสนาม ร้อย.ช.ฯ
 
 
 
 
 
 
      ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์  ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ :: วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของกองร้อยทหารช่าง กองกำลังเฉพาะกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์ .....    
 
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 พ.ท.รุ่ง ประชาธนานุกิจ รอง ผบ.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 และ ฝอ.ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจ COE  ครั้งที่ 6   รายละเอียด...
 
รายละเอียด...
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย รายละเอียด... VDO
ภาพขยาย....
::  กิจกรรมเพิ่มเติม  ::
รายละเอียด...
เชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
กรมการทหารช่าง
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กช.
 ร้อย.ช.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 จัดกำลังพล และเครื่องมือช่าง ปรับปรุงถนนในเมือง Mukjar เพื่อช่วยเหลือประชาชน  รายละเอียด...
 
ร่วมส่งกำลังใจ ครับ.....
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555 โดยมี ผบ.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 เป็นประธานในพิธี รายละเอียด... VDO
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา รายละเอียด...

ภาพขยาย...

ภาพขยาย...

 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย/วันสงกรานต์  ณ บริเวณลานรวมพล กกล.ฉก.980ฯ  รายละเอียด...
ความหมายของตราสัญลักษณ์ ร้อย.ช.ฯ
ความหมายของตราสัญลักษณ์ ร้อย.ช.ฯ
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมกับงานวันลอยกระทง ประจำปี 54 ณ ลานรวมพล รายละเอียด...
 ผบ.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 เป็นประธานในพิธีวางอิฐดินก้อนแรกในการสร้างอาคารบ้านดินเพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ รายละเอียด... VDO
รายละเอียด...
รายละเอียด...

 

 

 

 

 

การฝึกรวมการครั้งที่ 1  
 
 
 
การฝึกภาษาที่ จว.เชียงใหม่
 กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 ได้ต้อนรับคณะ JSR ในการตรวจเยี่ยม THAIBATT และชมการขุดเจาะน้ำบาดาล รายละเอียด... VDO
 ผบ.กกล.ฉก.980ฯ ผลัดที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลของ ร้อย.ช.กกล.ฉก.980ฯ มีจำนวน 24 นาย รายละเอียด...
รายละเอียด...
รายละเอียด...
 
เรื่องเล่าเพิ่มเติม...
                                 
::  เรื่องเล่าเพิ่มเติม  ::
เหรียญเกียรติยศ UN ที่กระทำพิธีประดับให้ประกอบไปด้วยตัวเหรียญและแพรแถบ ด้านหน้าของเหรียญเป็นลายนูนรูปสัญลักษณ์ของ UN ด้านหลังมีข้อความว่า “IN THE SERVICE OF PEACE ” ส่วนแพรแถบจะมี ๔ สี คือ สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า ซึ่งผู้ที่ได้รับเหรียญนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจของ UN ซึ่งทหารไทยทุกนาย ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงสุด
ภาพ กำลังพล ร้อย.ช.ฯ
ภาพ กำลังพล ร้อย.ช.ฯ
ภาพ กำลังพล ร้อย.ช.ฯ
ภาพ กำลังพล ร้อย.ช.ฯ
        กช. ประกอบพิธีต้อนรับกำลังพล ร้อย.ช.กกล.ฉก.980 ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ 2 ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ  ณ  ประเทศซูดาน โดยมี พล.ท.ปัฐมพงศ์   ประถมภัฏ  จก.กช. ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กช. ร่วมมอบพวงมาลัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดาน ซึ่งได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อ 18 มิ.ย.55 ต่อจากนั้น จก.กช. ได้กล่าวต้อนรับกำลังพล  ณ บริเวณสนามหน้า บก.กช. ค่ายภาณุรังษี :: VDO ::
 
   
 
เรื่องเล่าเพิ่มเติม...
 
 รายละเอียด...     รายละเอียด...    รายละเอียด...     รายละเอียด...    รายละเอียด...    รายละเอียด...   รายละเอียด...    รายละเอียด...   รายละเอียด...